ZARZĄD KOŁA

Andrzej Papis

Prezes

Wacław Kwaśny

Łowczy

Ryszard Bartkowiak

Sekretar

Wojciech Gładysz

Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA

Alfred Wojciechowski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Pomorski

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Jerzy Nowak

Członek Komisji Rewizyjnej