JELENIE SZLACHETNE

a) byki – od dnia 21 sierpnia do końca lutego,

b) łanie – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,

c) cielęta – od dnia 1 września do końca lutego;

JELENIE SIKA

byki, łanie i cielęta – od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;

DANIELE

a) byki – od dnia 1 września do końca lutego,

b) łanie – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia

c) cielęta – od dnia 1 września do końca lutego;

SARNY

a) kozły – od dnia 11 maja do dnia 30 września,

b) kozy i koźlęta – od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;

DZIKI

a) odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego – przez cały rok,

b) lochy – cały rok;

MUFLONY

a) tryki – od dnia 1 października do końca lutego,

b) owce i jagnięta – od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;

BORSUKI

od dnia 1 września do dnia 30 listopada, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew – przez cały rok;

TCHÓRZE I KUNY (LEŚNE I DOMOWE)

od dnia 1 września do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew – przez cały rok;

LISY

od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok;

NORKI AMERYKAŃSKIE, JENOTY I SZOPY PRACZE

przez cały rok;

PIŻMAKI

od dnia 11 sierpnia do dnia 15 kwietnia, a na terenach rybackich obrębów hodowlanych – przez cały rok;

SZAKALE ZŁOCISTE

od 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok. Na szakale okres polowań obowiązuje od 1 sierpnia 2018;

ZAJĄCE SZARAKI I DZIKIE KRÓLIKI

od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, a w drodze odłowu – do dnia 15 stycznia;

BAŻANTY

a) koguty – od dnia 1 października do końca lutego,

b) kury – wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta – od dnia 1 października do dnia 31 stycznia;

KUROPATWY

od dnia 11 września do dnia 21 października, a w drodze odłowu – do dnia 15 stycznia;

KRZYŻÓWKI, CYRANECZKI, GŁOWIENKI I CZERNICE

od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia;

GĘSI

a) zbożowe i białoczelne – od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do dnia 31 stycznia,

b) gęgawy – od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do dnia 15 stycznia;

ŁYSKI

od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia;

GOŁĘBIE GRZYWACZE

od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada;

SŁONKI

od dnia 1 września do dnia 21 grudnia;

JARZĄBKI

od dnia 1 września do dnia 30 listopada.


Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.

Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.

Przy ustalaniu okresu polowań, przyjmuje się, że dzień wolny od pracy to niedziele i święta określone w odrębnych przepisach o dniach wolnych od pracy oraz soboty.