Koło Łowieckie nr 47 „Darz Bór” w Otorowie składa się z 23 myśliwych. Dzierżawi obwód łowiecki o powierzchni 5211 ha prowadząc na nim planową gospodarkę łowiecką, realizując w tym zakresie zadania nakładane przez administrację państwową. Członkowie Koła współpracują z rolnikami, którzy uprawiają pola leżące w obrębie obwodu łowieckiego. Myśliwi biorą aktywny udział w ochronnie zasiewów, szacowaniu szkód wyrządzonych przez zwierzynę oraz w rekompensacie za szkody. Pomyślność tej współpracy opiera się na wzajemnym szacunku rolników i myśliwych.  

ZARZĄD KOŁA

Andrzej Papis

Prezes

Wacław Kwaśny

Łowczy

Ryszard Bartkowiak

Sekretar

Wojciech Gładysz

Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA

Alfred Wojciechowski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Pomorski

Sekretarz Komisji Rewizyjnej