Wyjaśnienie Łowczego Krajowego w związku z szeregiem pytań spływających do Zarządu Głównego w odniesieniu do zarządzenia nr 20/2019 (centralizacja środków) z dnia 5 września br.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Zarząd Główny reprezentowany przez Łowczego Krajowego podjął decyzję o centralizacji środków finansowych znajdujących się na kontach Zarządów Okręgowych. Centralizacja dotyczy tylko i wyłącznie Zarządów Okręgowych. Nie ma zastosowania dla Kół Łowieckich, jak błędnie interpretują to niektórzy.

Decyzja podyktowana jest chęcią wdrożenia racjonalnego gospodarowania majątkiem Zrzeszenia.

Zarządzanie finansami Zarządów Okręgowych

Do tej pory nadwyżki środków gromadzone na kontach Zarządów Okręgowych nie pracowały dla ogółu myśliwych w Okręgu.

Z zysku wypracowanego w ciągu roku, 20 proc. kwoty przeznaczane było na premie dla Łowczych Okręgowych i pracowników Zarządów Okręgowych. W tym miejscu należy zadać pytanie czy było to powodem nieinwestowania w działania regionalne w naszych okręgach jak np. modernizacja strzelnic, organizacja wydarzeń o tematyce łowieckiej czy prowadzenie akcji edukacyjno-promocyjnych? Czy przypadkiem nie skupiano się na gromadzeniu jak największych środków na kontach Zarządów Okręgowych w związku z tym, iż im większe były zyski, tym większe były premie? Na te pytania odpowiedzcie sobie Szanowne Koleżanki i Koledzy sami.

Niech wybrzmią fakty

W ciągu ostatnich trzech lat wysokość naliczenia 20 procentowej premii od zysku dla Łowczych Okręgowych i pracowników Zarządów Okręgowych wyniosła 2 032 196 (dwa miliony trzydzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych). 

Od chwili powołania nowego Zarządu Głównego premie zostały wstrzymane.

Nadmienić należy, że zdarzały się przypadki wypłaty premii przez Łowczych Okręgowych niezgodnie z wysokością ich naliczania czyli np. naliczane było 20 tys., a wypłacane 28 tys.

Nowa jakość zarządzania

49 Zarządów Okręgowych dysponuje swoimi budżetami w sposób niejednorodny. Niektóre trzymają środki finansowe na rachunkach nieoprocentowanych, inne na lokatach bardzo słabo oprocentowanych, a jeszcze inne zaciągają kredyty na inwestycje lub bieżącą działalność.

Zcentralizowanie budżetu Zarządów Okręgowych ma za zadanie poprawić zarządzanie mieniem PZŁ. Majątek Zrzeszenia musi być racjonalnie wykorzystywany, a wypracowane środki finansowe mają służyć wszystkim myśliwym.

Rachunek bankowy, który został do tego celu utworzony jest rachunkiem Polskiego Związku Łowieckiego, czyli wszystkich myśliwych, a nie Zarządu Głównego, jak chcą to widzieć przeciwnicy wprowadzanych zmian.   

Szanowne Koleżanki i Koledzy wszystkie decyzje podejmowane przez Zarząd Główny podyktowane są dobrem naszego Związku i każdego myśliwego.

Z myśliwskim pozdrowieniem

Darz Bór

Albert Kołodziejski

Łowczy Krajowy

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *