W sierpniu 1949 roku po scaleniu prywatnych terenów łowieckich, z inicjatywy Henryka Witkowiaka (łowczego), Alfonsa Kancerskiego (pierwszego prezesa) oraz Franciszka Bąka (skarbnika), zarejestrowano Koło Łowieckie „Darz Bór” w Otorowie.

Do roku 1976 Koło zarejestrowane było pod nr 132, a od roku 1977 pod nr 47 i tak jest do chwili obecnej. W 1999 roku na 50-lecie ufundowany i poświęcony został sztandar Koła.

Dnia 8 czerwca 2019 roku Koło obchodziło 70-lecie.