„Proszę każdego z Was o dołożenie swojej cegiełki do tej budowli jaką jest Polski Związek Łowiecki”

Przesłanie Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej do wszystkich myśliwych. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Urodziłem się 45 lat temu w Warszawie, gdzie swoją edukację szkolno-uniwersytecką zakończyłem dyplomem lekarza na Akademii Medycznej. W 2017 roku zostałem profesorem medycyny. Z zawodu jestem lekarzem-specjalistą chorób wewnętrznych, diabetologiem, nauczycielem akademickim. Obecnie pełnię funkcję Kierownika Katedry i Więcej…

Łowczy Krajowy: majątek Zrzeszenia ma służyć wszystkim myśliwym

Wyjaśnienie Łowczego Krajowego w związku z szeregiem pytań spływających do Zarządu Głównego w odniesieniu do zarządzenia nr 20/2019 (centralizacja środków) z dnia 5 września br. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Zarząd Główny reprezentowany przez Łowczego Krajowego podjął decyzję o centralizacji środków finansowych znajdujących się na kontach Zarządów Okręgowych. Centralizacja dotyczy tylko Więcej…